User:Fablab013

From Fab Lab Wiki - by NMÍ Kvikan
Revision as of 09:20, 16 June 2014 by Trox (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Peter Scheepens fablab013 Facilitator and catalyst

Het huidige fablab in Tilburg is in Februari 2013 begonnen met een idee van Peter . Binnen 5 dagen had Peter zijn kern-team bij elkaar, en nog eens 4 weken later had hij de sleutel in handen van fablab013 Tilburg. Peter’s taak in het project is vooral het brede overzicht bewaken en mensen bij elkaar brengen. Daarnaast beheert hij de financiele en juridische aspecten van het lab.


Vera van Duren oprichtster – project coordinator

Vera draait al langere tijd beroepsmatig een mini-fablab en is thuis in de hogere kunsten. Binnen fablab013 is vera verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van projecten. Daarnaast bewaakt Vera de huisstijl, beheert ze typografie en grafische uitingen, social media, en de nieuwsbrieven. Als fablab013 partner bepaalt Vera mede het beleid en de toekomst van fablab013.

Please tell us little bit about yourself (minimum 15 words).