Hjálp:ISAT

From Fab Lab Wiki - by NMÍ Kvikan
Jump to: navigation, search
 • Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
 • Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
 • Framleiðsla
 • Rafmagns-, gas- og hitaveitur
 • Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
 • Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
 • Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
 • Flutningar og geymsla
 • Rekstur gististaða og veitingarekstur
 • Upplýsingar og fjarskipti
 • Fjármála- og vátryggingastarfsemi
 • Fasteignaviðskipti
 • Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
 • Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
 • Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
 • Fræðslustarfsemi
 • Heilbrigðis- og félagsþjónusta
 • Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
 • Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
 • Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og framleiðsla á ýmis konar vöru á heimilum til eigin nota
 • Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt